Najlacnejšie poistenie

Chcem uzavrieť cez internet

Hľadáte najlacnejšie poistenie vozidla? Ak uprednostňujete rýchlosť a pohodlnosť, uzavrite poistenie auta cez internet. Internetové poistné kalkulačky ponúkajú výhodné a lacné povinné zmluvné poistky s okamžitou platnosťou, ak potrebujete výhodné PZP, môžete ho uzatvoriť za pár minút priamo od počítača. Niektoré poistné portály umožňujú aj online porovnanie cien havarijného poistenia, pokiaľ poisťujete nové vozidlo, možno havarijné poistenie dojednať ihneď, nakoľko do poistenia vstupuje cena nového vozidla z faktúry (bez zliav). Pre majiteľov starších, ojazdených vozidiel sa auto musí oceniť na základe technických parametrov a výbavy vozidla v konkrétnej poisťovni, ojazdené autá sa musia podrobiť pred vstupom do havarijného poistenia aj obhliadke (foteniu). Ak v súčasnosti poistku nepotrebujete, môžete si cez poistné kalkulačky kedykoľvek za pár sekúnd vypočítať aktuálne ceny zákonnej poistky (PZP), či ceny havarinej poistky a porovnať ich s cenou vašej auto poistky.  

Čo robiť, ak chcem lacnejšiu poistku na auto?

Výhodou internetových poistných kalkulačiek je rýchle porovnanie cien či už povinného zmluvného poistenia, havarijného (kasko) poistenia alebo iného poistenia. Väčšina internetových portálov sa snaží uplatňovať maximálne možné zľavy pri dojednávaní poistenia, v cenách poistenia však možno na rôznych portáloch nájsť rozdielne ceny aj pri rovnakej poisťovni tak pri PZP a ešte výraznejšie pri havarijnom poistení vozidiel. Najlacnejšie PZP možno dojednať zvyčajne na konci kalendárneho roka, avšak aj počas roka prinášajú poisťovne rôzne "sezónne" akcie pre určité kategórie vozidiel. Často tieto ceny nemusia byť ani v ponukách internetových PZP kalkulačiek. V takom prípade odporúčame využívať "hot-line" informácie sprostredkovateľa poistenia, ktorý za vás porovná všetky ceny a varianty poistenia. Osobitným prípadom je havarijné poistenie, kde je možností poistenia viac, či už na základe rôzneho krytia, výšky spoluúčasti a tiež možnosti dojednania havarijného poistenia na novú a trhovú cenu vozidla. Už samotné ocenenie ojazdeného vozidla sa v rôznych poisťovniach o čosi líši. Internetové kalkulačky havarijného poistenia robia výpočet poistného z novej ceny vozidla (väčšina poisťovní ponúka len poistenie na novú cenu vozidla). Pre majiteľov starších áut však môže výjsť lacnejšia havarijná poistka pri výpočte z aktuálnej trhovej ceny vozidla (záleží od rôznych faktorov, napr. vek majiteľa, bezškodovosť, okres evidencie, značka a model vozidla).

PZP povinné zmluvné poistenie: dôležité informácie v skratke

Kedy uzavrieť PZP?  V deň  prvého použitia vozidla v premávke.
Kto musí uzavrieť PZP? Držiteľ vozidla / vlastník vozidla / nájomca.
Čo je potvrdenie o poistení? Biela karta (SR), zelená karta (zahr.).
Výpoveď PZP? Písomne najneskôr 6 týždňov pre výročím zmluvy.
Asistenčná karta? Oprávňuje na využitie asist. služieb + kontakty.
Sankcia za nepoistené vozidlo? Až do výšky 3319 €.
Kde nájdem vinníka, skontrolujem platnosť PZP? www.skp.sk
Správa o nehode? Služi na zdokumentovanie škodovej udalosti.
(viac informácií o PZP)

Havarijné poistenie (kasko): dôležité informácie v skratke

Kedy uzavrieť havarijnú poistku? Kedykoľvek, podľa potreby.
Aké staré auto možno poistiť? Maximálne 7-10 (12) ročné. 
Rozsah krytia? Krádež, živel, havária, vandalizmus, pripoistenia.
Spoluúčasť? Výška spoluúčasti vyjadruje sumu, ktorou sa podieľate na poistnej udalosti. Rôzne spoluúčasti vrát. nulovej spoluúčasti.
Výpoveď kasko? Písomne najneskôr 6 týždňov pre výročím zmluvy.
Poistné plnenie v kasko? Úhrada nákladov na opravu vozidla v nových cenách (po totálnu škodu), plnenie znížené o spoluúčasť.
(viac informácií o havarijnom poistení)

Poistenie sedadiel: dôležité informácie v skratke

Na čo slúži? Chráni (akékoľvek) osoby prepravované vozidlom.
Aké riziká kryje? Smrť úrazom, trvalé následky, denné odškodné.
Vysoké poistné krytie za výhodné ceny.

Výhody uzavretia poistenia cez nás

  • online porovnanie PZP a havarijného poistenia
  • možnosť vypracovania indivuálnej ponuky poistenia pre vaše vozidlo
  • možnosť dojednať najlacnejšie poistenie priamo v našich kanceláriách
  • TOP poradenské a informačné služby len pre našich klientov
  • servis a starostlivosť - plaťte najvýhodnejšie poistky